Strona główna PLATON Usługi naukowej telewizji HD
Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD Email

Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER, zapewnią możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD o tematyce naukowej dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. Realizacja tego celu wymaga opracowania i uruchomienia zintegrowanej platformy usługowej, w której skład wejdą narzędzia produkcji i zarządzania oraz emisji i składowania treści, rozproszony system dystrybucji i udostępniania treści HD w trybie "na żywo" / "na żądanie" oraz środowisko udostępniania usługi w trybie "Application on Demand".


W ramach projektu uruchomiona zostanie infrastruktura składająca się ze zlokalizowanych w Jednostkach Wiodących MAN i centrach KDM studiów produkcyjnych (6 szt.) i studiów nagrań (15 szt.) oraz wozu transmisyjnego - mobilnego studia produkcyjnego. Wyposażenie to pozwoli na produkcję materiałów audiowizualnych w formie programów oraz transmisji na żywo i umieszczanie ich w repozytoriach treści (2 szt.) lub emisje. Treści te będą udostępniane poprzez rozproszony System Dostarczania Treści HD, który zostanie osadzony w sieci PIONIER. Węzły tego systemu zostaną zlokalizowane w 5 ośrodkach (Regionalne Centra Danych - węzły I poziomu i urządzenia proxy/cache - węzły II poziomu dystrybucji) oraz pozostałych 16 ośrodkach (urządzenia proxy/cache - węzły II poziomu dystrybucji) miejskich sieci komputerowych w Polsce. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wszystkie sieci MAN - a w szczególności ich użytkownicy - zrzeszeni w Konsorcjum PIONIER uzyskają niezawodny i skalowany dostęp do usług audiowizualnych HD w wysokiej jakości.


Jednocześnie, w ramach projektu uruchomionych zostanie 5 systemów emisyjnych, pozwalających tworzyć, zarządzać i emitować wirtualne kanały telewizyjne "na żywo" w jakości HD, w których ramówkach znajdą się materiały audiowizualne pochodzące z repozytoriów treści oraz koderów transmisji "na żywo", odpowiedzialnych za przygotowanie sygnału realizowanego ze studiów produkcyjnych lub wydarzeń plenerowych (w tym odbywających się poza studiami produkcyjnymi np.: wydarzenia akademickie, konferencje, warsztaty, itp.). Ponadto, w ramach projektu stworzone zostanie środowisko umożliwiające udostępnianie usługi w trybie Application on Demand, ułatwiające integrację udostępnionej platformy.


Wdrożenie Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD zapewni możliwość udostępnienia środowisku naukowemu zintegrowanej platformy audiowizualnej, wspierającej pełny cykl życia treści cyfrowej. Usługa ta pozwoli na rozwiązanie problemu tworzenia, publikacji i udostępniania treści audiowizualnych w jakości HD na skalę ogólnokrajową, a jednocześnie pozwoli odpowiedzieć na istotne zapotrzebowanie środowiska naukowego w Polsce. Warto podkreślić, iż projektowana usługa jest jednocześnie unikalna na skalę europejską i światową, ze względu na funkcjonalność i kompleksowość proponowanego rozwiązania.

...................................................................
Wpisany przez Administrator   
 
© 2010 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa | created by CzP