Strona główna PLATON Usługi kampusowe
Usługi kampusowe Email

Usługi kampusowe zbudowane będą w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach. W szczególności, pozwoli to zaoferować następującą funkcjonalność usług

  • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCad, Corel);
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika;
  • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji;
  • zlecanie zadań wsadowych, np. animacji scen, wizualizacji.
 

Usługi kampusowe realizowane będą przez 20 jednostek MAN i KDM, w których umieszczone zostaną klastry lokalne połączone siecią PIONIER. Wybór technologii, konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania aplikacyjnego został wykonany z uwzględnieniem parametrów funkcjonalno-ekonomicznych oraz wymagań użytkowników. Dokonana zostanie integracja usług z już istniejącymi w: sieci PIONIER, sieci MAN i usługami powszechnej archiwizacji. Realizacja tzw. "ostatniej mili" na bazie sieci miejskich oraz regionalnych zapewni odpowiednią jakość dostępu.


Dostęp użytkownika do systemu odbywać się będzie w sposób jednolity, niezależny od jego fizycznej lokalizacji. Umożliwi to nadrzędna warstwa zarządzania zasobami, odpowiedzialna za kierowanie żądań użytkowników do odpowiednich klastrów lokalnych i w dalszej kolejności do ich węzłów. Warstwa zarządzająca i administracyjna oprogramowania oparta będzie o rozwiązania open-source oraz Microsoft. Bardzo istotne jest również bezpośrednie wsparcie, które oferowane będzie przez wykonawców usług. Partnerzy w 20 ośrodkach uruchomią punkty wsparcia technicznego dla użytkowników - odbiorców usług.

...................................................................
Wpisany przez Administrator   
 
© 2010 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa | created by CzP