eduroam
 eduroam* (Education Roaming) polega na prostym i bezpiecznym roamingu w ramach sieci bezprzewodowych osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Europie i USA. U nas usługa eduroam realizowana jest poprzez uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM bezpiecznych systemów dostępu do internetu.

W Polsce projekt eduroam rozwijany jest w ramach sieci PIONIER i koordynowany przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Operatorem regionalnym w Puławach jest Ośrodek Sieci Komputerowej PulMAN.

Lokalizacje już uruchomione:

- OSK PulMAN, CSK i Hotel IUNG PIB

- Pałac Czartoryskich  z częścią parku i dziedzińcem

niebawem:  zwiększenie ilości punktów dostępowych w pałacu.

wkrótce: Instytuty w Puławach

Informacje o eduroam:

eduroam jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA

 
© 2010 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa | created by CzP