Sieć MSK PulMAN Drukuj

Miejska Sieć Komputerowa „PulMAN” została powołana do życia w 1995 roku na podstawie porozumienia środowiskowego jednostek naukowych w skład którego wchodzą następujące instytucje:

  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB),
  • Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach (INS),
  • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB),
  • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach (ISiK OP),
  • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach (WIHiE).

Wszystkie wyżej wymienione jednostki są sygnatariuszami porozumienia środowiskowego dotyczącego budowy i eksploatacji Miejskiej Sieci Komputerowej PulMAN. W ramach tego porozumienia, jednostki otrzymały możliwość korzystania z urządzeń i serwerów zainstalowanych w Centrum Komputerowym MSK PulMAN. Zobowiązały się do uczestniczeniach we wszelkich poczynaniach zaproponowanych i przyjętych przez Radę Użytkowników MSK „PulMAN”.
Najważniejszym zadaniem MSK PulMAN jest zapewnienie stałego i na wysokim poziomie usług dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej jaką jest Internet. Dzięki niemu realizowane są różnego rodzaju projekty własne i zamawiane, rozwijana jest współpraca międzynarodowa i badania wspólne różnych jednostek naukowych.

 
© 2010 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa | created by CzP